Inkomhal

Biografie

Opdracht

Portfolio

Contact

Dagboek

Architectuuropdracht

Sofie Van Calster

Eerste contact
 • = vrijblijvend kennismakend gesprek
 • Werkwijze architect: uitleg verschillende fazen architectuuropdracht met voorbeelden

Verlenging opdracht

 • Bespreking opdracht: terrein/gebouw, mogelijkheden i.f.v. stedenbouwkundige voorschriften, wensen, woonwijze, budget, stijl, materialen…
 • Bespreking contract, ereloon, omvang opdracht. (eventueel wordt er enkel een prijs voor een voorontwerp afgesproken. Dit voorontwerp bepaalt dan het verder verloop van de opdracht)
 • Ondertekening contract
 • De architect begint na deze fase aan een eerste voorontwerp

Van voorontwerp tot definitief ontwerp

 • Indien er geen duidelijke voorschriften zijn of de bouwheer hiervan wenst af te wijken gaat de architect de mogelijkheden bespreken met de technische dienst van de gemeente en indien nodig ook met AROHM.
 • Bekijken van het terrein en de omgeving, eventuele niveaumeting.
 • Eventuele opmeting gebouw.
 • Er wordt een voorontwerp gemaakt in functie van de eisen van de bouwheer, het terrein en de voorschriften, alsook een raming.
 • Bij de volgende afspraak wordt het eerste voorontwerp grondig geanalyseerd: wat zijn de negatieve punten, wat zijn de positieve punten?
 • Op basis van de besluiten maakt de architect een tweede, aangepast voorontwerp en deze fase herhaalt zich tot iedereen ten volle achter het project staat (=definitief ontwerp).
 • Eventueel wordt een kleurstudie en een (volume)maquette gemaakt

Bouwaanvraag

Alle plannen en formulieren nodig voor de bouwaanvraag worden door de architect klaargemaakt. De stukken worden samen met de bouwheer bekeken en ondertekend. De bouwaanvraag wordt ingediend bij de technische dienst van de betrokken gemeente. In principe moet gewacht worden op de bouwvergunning om de volgende fase te starten.

Van bestek naar prijsaanvraag

De nodige bestekken met meetstaten worden klaargemaakt. De plannen worden technisch verder uitgewerkt.
Er wordt prijs gevraagd aan aannemers en er wordt een prijsvergelijking gemaakt.
De bouwheer kiest in overleg met de architect bevoegde geregistreerde aannemers. De nodige aannemingscontracten worden ondertekend.

Voorbereidende werken

Het is in de meeste gevallen aangewezen om vooraleer de werken aan te vangen:

 • Een grondonderzoek te laten uitvoeren
 • Een ingenieur de stabiliteitsstudie te laten doen (kan door mezelf worden uitgevoerd)

De eigenlijke werken

Er wordt een planning opgemaakt en de architect zorgt voor de coŲrdinatie van de werken, zodat de verschillende aannemingen zo goed mogelijk elkaar opvolgen.
De aannemer zet het gebouw uit en de funderingssleuven worden uitgegraven. Zo wordt de start gegeven van de werken die elkaar opvolgen en gecoŲrdineerd moeten worden:

 • Ruwbouw
 • Timmerwerk
 • Dakafwerking en dakwaterafvoer
 • Buitenschrijnwerk
 • Verwarming
 • Elektriciteit
 • Sanitair
 • Pleisterwerk
 • Vloerafwerking

De architect staat de bouwheer en aannemer bij gedurende regelmatige werfbezoeken. Er wordt telkens een werfverslag gemaakt met de stand van zaken en opmerkingen.

De beŽindiging van de werken gaat gepaard met de voorlopige oplevering (=aanvaarding van de werken in hun zichtbare toestand). De tienjarige aansprakelijkheid gaat dan van start. Na 1 jaar volgt de definitieve oplevering (verborgen gebreken).

Ereloon

Het ereloon wordt vooraf forfaitair vastgelegd a.d.h.v. de opdracht, de bouwsom en het type woning. Er wordt zeker geen onrealistisch laag ereloon gevraagd, dat achteraf zonder medeweten van de bouwheer wordt gecompenseerd via een of meerdere aannemers!

 

© Herbert De Smet & Sofie Van Calster, 2000-2018